โน๊ตเพลง Violin

posted on 02 Jul 2008 03:13 by commarts

โน๊ตเพลงเกาหลี - ไทย - ฝรั่ง

Music Score

His Majesty the King's compositions

From Korean TV Series "Spring Day"
Main Theme & Nocturn 

edit @ 2 Jul 2008 04:17:57 by aon

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก